Giới thiệu về chúng tôi

Website TVEL CÀ MAU (https://tvelcamau.net) là Trang thông tin thương mại điện tử, vừa đăng tải nội dung thông tin quảng bá ngành nghề, chức năng hoạt động, vừa giao dịch mua bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.
                                                         Ông Nguyễn Thanh Đỉnh, Giám đốc