Từ 0 giờ ngày 18/10 các trạm kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Long An đã dừng hoạt động (Ảnh: Báo Long An)

Cụ thể, UBND tỉnh Long An quyết định dừng hoạt động các Trạm kiểm tra các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh,

Theo đó, các trạm kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An gồm các trạm trên các tuyến Quốc lộ qua địa bàn tỉnh Long An do UBND tỉnh thành lập; các trạm trên địa bàn tỉnh Long An giáp ranh với các tỉnh do UBND huyện thành lập đã chính thức không còn hoạt động. Các lực lượng, đơn vị liên quan trở về đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của đơn vị; các chế độ liên quan được đảm bảo theo quy định…/.

An Nhiên/ĐCSVN