NHẬN THIẾT KẾ, DÀN TRANG, IN ẤN CÁC BIỂU MẪU, ẤN PHẨM CÁC LOẠI & XUẤT BẢN PHẨM

CHI TIẾT LIÊN HỆ: 

Ông Nguyễn Thanh Đỉnh, Giám đốc Chi nhánh Công ty TVEL tại cà Mau

+ Trụ sở: Số nhà 57 Đường Nguyễn Trung Thành, Khóm 5, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

+ Hotline: 0918887081

+ Email: nguyenthanhdinhcamau1966@gmail.com